1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Metropolitní města dostanou vlastní...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Metropolitní města dostanou vlastní stavební předpisy

6.11.2020: Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová jednala s primátorem Ostravy Tomášem Macurou a jeho náměstkyní Zuzanou Bajgarovou o novém stavebním zákoně a připravovaném komplexním pozměňovacím návrhu.

Na společném jednání byla diskutována zejména problematika povolování staveb a posilování pozice velkých měst v oblasti územního plánování i povolování staveb. V oblasti výkonu povolování staveb zástupci Ostravy podpořili kompletní oddělení procesu povolování staveb od obcí, tedy model čisté státní stavební správy.

Ministryně na základě předložených argumentů slíbila podporu velkým městům v posílení jejich role v oblasti územního plánování, např. formou posílení pozice pověřeného zastupitele. Došlo také ke vzájemné shodě na tom, že je nutné dospět k takovému řešení, které dá velkým městům jistou volnost v oblasti územního plánování, například právě v podobě speciálních stavebních předpisů, po vzoru pražských stavebních předpisů.

Ministerstvo zapracuje možnost vydat speciální stavební předpisy zatím pro velká metropolitní města dle schválené Strategie pro regionální rozvoj, tedy pro Prahu, Brno a Ostravu. V případě, že se speciální stavební předpisy osvědčí, je ministerstvo ochotno přistoupit na rozšíření o další města.

Celý článek naleznete na stránkách MMR: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/ministryne-dostalova-jednala-s-primatorem-macurou


10.11.2020: Ministerstvo přislíbilo, že nový stavební zákon umožní Praze, Brnu a Ostravě mít své vlastní stavební předpisy.

Informovalo o tom Sdružení pro architekturu a rozvoj na svých webových stránkách: https://www.arch-rozvoj.cz/


5.11.2020: Velká města návrh stavebního zákona považují za odtržený od reality a jejich potřeb. Je neflexibilní, příliš byrokratický a procesy nezrychlí.

Vyjádření jednotlivých měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Liberec, Jihlava) naleznete na stránkách Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

https://www.iprpraha.cz/novystavebnizakon

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu