1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. Mapa pokrytí ZSJ a...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Mapa pokrytí ZSJ a adresních míst

Ministerstvo průmyslu a obchodu dává široké veřejnosti k dispozici informace o aktuálním pokrytí základních sídelních jednotek (ZSJ) a o možnostech připojení k internetu ve všech adresních místech budov v České republice.

Přístup k informacím o možnostech připojení k internetu ve všech adresních místech v České republice je poskytován na internetu prostřednictvím interaktivní mapy. Aplikace graficky interpretuje možnosti připojení k internetu charakterizované předpokládanou rychlostí.

Přejít na interaktivní aplikace

Podle požadavků Ministerstva průmyslu a obchodu Český telekomunikační úřad každoročně sbírá od registrovaných provozovatelů telekomunikačních sítí a služeb informace o dostupnosti připojení k internetu ve všech adresních místech budov v České republice.

Aby bylo možné informace zveřejnit jsou zcela anonymizované, a to jak z pohledu požadavků na technologickou neutralitu, tak i z pohledu příslušných provozovatelů služeb přístupu k internetu.

Publikované údaje vycházejí z analýzy dat, sebraných ČTÚ počátkem roku 2020. Data pocházejí z údajů předložených jednotlivými registrovanými provozovateli telekomunikačních sítí a služeb. Data nebyla žádným způsobem upravována ani ČTÚ ani MPO. Pro ověření jejich věrohodnosti nebyla doposud prováděna žádná veřejná konzultace, ani žádné šetření na místě. Současně je nezbytné uvést, že toto zveřejnění nenahrazuje veřejnou konzultaci určenou k ověření věrohodnosti uvedených informací.

Podrobný návod i statickou verzi map naleznete na stránkách https://www.verejnakonzultace.cz/pokryti-am-2020/

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu