1. »
  2. Aktuality BCO
  3. »
  4. Červenec – Zahájena aktivní...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Červenec – Zahájena aktivní činnost úz.k.

Územní koordinátoři BCO v červnu a červenci zahájili aktivní činnost v deseti krajích.

Postupně kontaktují zástupce obcí a ve strukturovaných rozhovorech mapují současnou úroveň poskytování připojení v obci (subjektivně vnímanou), zejména spokojenost s rychlostí a kvalitou stávajícího připojení, a to jak pro potřeby domácností, tak i veřejně prospěšných objektů (jako např. školy a úřady.) Zajímají se také, zda předpokládaný rozvoj technické infrastruktury v obci zahrnuje výstavbu vysokorychlostních telekomunikačních sítí, případně zde je možné výstavbu nové sítě s plánovanými rekonstrukcemi nebo výstavbami společně koordinovat. Zjišťuje se zájem obce o nasazení technologických řešení konceptu “Smart city”, probírají se aktuální problémy obce spojené s výstavbou telekomunikačních sítí a diskutuje se i řada dalších témat spojených s elektronickými komunikacemi. BCO tak buduje důležitou znalostní bázi informací, zkušeností, problémů i jejich řešení (!), díky níž bude svou pomoc a aktivity směřovat velmi efektivně a účelně.

   

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu