1. »
  2. Cíl projektu
  3. »
  4. Mise BCO

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Mise BCO

Poskytováním potřebné podpory a sdílením dobré praxe BCO přispívá významně k rozvoji vysokorychlostního internetového připojení v maximální možné rozloze území ČR. Prostřednictvím přímé činnosti v území krajů a metodické podpory Centrály představuje BCO aktivního mediátora, podporujícího inovace, rozvoj a zvýšení dostupnosti vysokorychlostního připojení pro širokou škálu uživatelů.

BCO se zaměřuje zejména na:

  • poskytování poradenství a expertní podpory subjektům zapojeným do procesu výstavby a financování vysokorychlostních sítí, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu např. v problematice mapování pokrytí území a dostupnosti vysokorychlostní sítí,
  • podporu zvýšení efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí,
  • obousměrný přenos a sdílení informací v prostředí sítě Broadband Competence Office (BCO) Evropské komise, včetně aplikace účinných postupů již uplatňovaných v dalších zemích EU.

Na úrovni místních a krajských samospráv se BCO zaměřuje na:

  • podporu všestranné koordinace při výstavbě či rekonstrukci liniových staveb s přihlédnutím k rozvoji VR,
  • konzultace pří přípravě územních plánů,
  • pomoc s odstraňováním existujících překážek při přípravě staveb a snižování investiční náročnosti, např. hledáním cest ke snižování výše částek za služebnost, omezení praxe uplatňování vícenákladů při opravách povrchů silnic a chodníků, omezení existence duplicitních poplatků atd.,
  • hledání způsobů, jak urychlit proces výstavby vysokorychlostních sítí při zachování podmínek stanovených právním rámcem ČR a při zachování zásad technologické neutrality.

Kam dál?
Cíl projektu
Vize BCO
Organizační struktura


Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu