1. »
 2. Cíl projektu

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Cíl projektu

Základní cíle projektu Broadband Competence Office Česká republika (BCO)
 • Prosazování a napomáhání koordinace při výstavbě/rekonstrukci liniových staveb s rozvojem vysokorychlostních sítí.
 • Propagace a prosazování a odstraňování existujících překážek
  a snižování investiční náročnosti.
 • Hledání způsobů, jak urychlit proces projektové přípravy
  a výstavbu vysokorychlostních sítí.
 • BCO působí jako odborný partner pro místní samosprávy – sdílení zkušeností.

Vize BCO

Mise BCO


Aktivity BCO jsou zaměřeny na

 • Podporu zvýšení účinnosti a efektivnosti investic do rozvoje vysokorychlostních sítí
 • Poskytování poradenství a expertní pomoci samosprávám obcí, podnikatelským subjektům, socioekonomickým aktérům a rovněž obyvatelstvu v oblasti rozvoje vysokorychlostních sítí (pokrytí, mapování, kvalita služeb a penetrace, budoucí investiční plány, atd.)
 • Poskytování poradenství a expertní pomoci při využívání dotací a finančních nástrojů
 • Podporu agregace poptávky po vysokorychlostních službách

Podívejte se na přehled vybraných příkladů z praxe, kde již byla BCO v první půli roku 2020 nápomocna.


BCO je nezávislé a technologicky neutrální. Každý pracovník musí dodržovat etický kodex pracovníka BCO


Svoje aktivity uskuteční BCO v tomto organizačním členění.

 

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu