1. »
 2. Zákony
 3. »
 4. Zákony: Veřejné zakázky a...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Zákony: Veřejné zakázky a základní registry


 • Zákon č. 134/2016 Sb.

  Zákon o zadávání veřejných zakázek

 • Vyhláška č. 169/2016 Sb.

  o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 • Zákon č. 304/2013 Sb.

  Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

 • Vyhláška č. 133/2012 Sb.

  o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

 • Vyhláška č. 231/2012 Sb.

  Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

 • Zákon č. 111/2009 Sb.

  Zákon o základních registrech

 • Vyhláška č. 359/2011 Sb.

  o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

 • Zákon č. 20/1993 Sb.

  Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

 • Zákon č. 22/1997 Sb.

  Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

 • Zákon č. 90/2016 Sb.

  Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu