1. »
 2. Zákony
 3. »
 4. Zákony: Pracovní právo a...

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

Zákony: Pracovní právo a BOZP


 • Zákon č. 262/2006 Sb.

  Zákon zákoník práce

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

  Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 • Zákon č. 174/1968 Sb.

  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

 • Vyhláška č. 50/1978 Sb.

  Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

 • Vyhláška č. 73/2010 Sb.

  o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

 • Zákon č. 309/2006 Sb.

  Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

  Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

 • Vyhláška č. 20/1989 Sb.

  Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)

 • Zákon č. 133/1985 Sb.

  Zákon České národní rady o požární ochraně

 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.

  Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu