1. »
  2. Zprávy
  3. »
  4. I. výzva NPO

Podpůrné materiály pro obce

Možné okruhy spolupráce mezi obcí a podnikateli, Přípolože chrániček, Stav pokrytí internetem v ČR
BCO k těmto tématům připravilo informativní materiály, které jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Jak se vyznat v rychlostech připojení k internetu?

Běžně dostupná rychlost neznamená to samé jako inzerovaná.
Co je považováno za odchylky?
BCO připravilo přehledné schéma, co jednotlivé pojmy podle metodiky ČTÚ znamenají.

Seznam územních koordinátorů:

Mapa navštívených obcí:

Interaktivní mapa pokrytí

I. výzva NPO

Výzva MPO podpoří rozvoj vysokorychlostního internetu v odlehlejších oblastech. Připraveno je 2,85 miliardy.

Pro rozvoj vysokorychlostního internetu vyčlenilo MPO 2,85 miliardy korun z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Cílem výzvy je v maximální možné míře zajistit přístup k internetu domácnostem, školám, silně digitalizovaným podnikům, veřejné správě a dalším v odlehlejších oblastech. Předmětem podpory je budování nových sítí s parametry pevných sítí VHCN nebo modernizace stávající infrastruktury sítí pro přístup k internetu, aby nově dosáhla parametrů pevných sítí VHCN, v základních sídelních jednotkách (ZSJ), které byly:

  • z hlediska stávajícího pokrytí sítěmi do 30 Mb/s klasifikovány jako bílé (kategorie A)
  • z hlediska stávajícího pokrytí sítěmi do 100 Mb/s klasifikovány jako bílé (kategorie B)
  • z hlediska stávajícího pokrytí sítěmi do 300 Mb/s klasifikovány jako šedé (kategorie C)

 

Podporované budování a modernizace sítí s parametry VHCN se týká přípojek domácností se v oblastech kategorie A a B nebo přípojek socio-ekonomických aktérů (SE-A) v oblastech kategorie A, B a C. Za SE-A jsou pro potřeby dotačních výzev považovány např. tyto subjekty, orgány veřejné moci (OVM),  veřejné nebo soukromé subjekty pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (SOHZ), podniky s vysokou mírou digitalizace (zdroj: Příloha 4 – Pravidla pro žadatele a příjemce)

Cílová rychlost služby (download/upload) u přípojek domácností (kategorie A a B) je 1 Gb/s / 200 Mb/s.

Cílová rychlost služby (download/upload) u přípojek SE-A (kategorie A, B a C) je 1 Gb/s / 200 Mb/s (v místech, kde stávající sítě dosahují prahové rychlosti do 30Mb/s) nebo 1 Gb/s / 1Gb/s (v místech, kde stávající sítě dosahují prahové rychlosti do 300Mb/s).

 

Přehled cílových rychlostí podle kategorie oblasti je uveden v následující tabulce:

Zdroj: https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/2022/4/I–Vyzva-Digitalni-vysokokapacitni-site.pdf

 

Parametry nově zaváděné infrastruktury musí odpovídat parametrům pevných sítí VHCN v souladu s čl. 2(2) směrnice EU 2018/1972, kterou se stanoví Evropský kodex pro elektronické komunikace a dle definice v BEREC Guidelines on Very High Capacity Networks BoR (20) 165 (dále „BoR (20) 165“) a v souladu s platným všeobecným oprávněním ČTÚ, kterým se stanoví podmínky k poskytování služeb elektronických komunikací.

Podporované oblasti jsou sdruženy do intervenčních oblastí, jejichž vymezení – na úrovní ZSJ i adresních míst – naleznete v této interaktivní mapě:

https://www.bconetwork.cz/dotacni-projekty/mapa-npo/


Podrobné informace na webu MPO

Máte dotazy? Zanechte nám vzkaz.

Archiv

ODKAZY

Brobadband Competence Offices
www.bconetwork.eu
Stránky evropské komise k iniciativě BCO


Ministerstvo průmyslu a obchodu
www.mpo.cz


Veřejná konzultace
www.verejnakonzultace.cz
Webový portál MPO pro veřejné konzultace týkající se programu podpory pokrytí České republiky sítěmi vysokorychlostního připojení k internetu v rámci programu OP PIK


ČTÚ: Monitorovací zprávy
www.ctu.cz/monitorovaci-zpravy
Měsíčně vydávaný zpravodaj Českého Telekomunikačního Úřadu