Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě

V srpnu ČTÚ vydal novelizované znění všeobecného oprávnění všeobecného oprávnění VO-S/1/08.2020-9, účinné od 1. 1. 2021, podle kterého musí být rychlostní parametry služeb internetového připojení odvozovány od inzerované rychlosti. Uživatelé tím … Pokračování textu Specifikace služby přístupu k internetu v pevném místě